ОБИЧАМЕ това, което правим и го правим ОТГОВОРНО, защото ВСЕКИ клиент  и партньор за нас е важен и специален.

 

             

   Ние сме езиков център Interspeak !

 

 • Намираме се в  гр.Бургас, ул."Хан Крум" 27
 • Дейността ни е свързана с преводачески услуги и  чуждоезиково обучение.
 • Провеждаме КУРСОВЕ по английски, немски, френски, испански и италиански езици за различни нива. Големина на групите е между 4 и 10  курсиста.
 • Предлагаме подготовка за международно признатите сертификати и IELTS, CPE, CAE, FCE, YLE
 • Oн-лайн обучение
 • Най-новото ни предложение е  разговорен английски с англо-говорящ преподавател
 • Работим по национални и международни проекти, финансирани от Европейския съюз.
 • Ще се радваме и вие да сте един от доволните наши клиенти

 

   Екипът на Интерспийк!

   We are Interspeak language centre .

 • You can find us in Burgas, Bulgarian on the following address:
 • 27, Khan Krum str., Burgas, Bulgaria
 • We work in the sphere of translations, interpretaion and foreign language teaching.
 • Available language courses in Bulgarian / for foreigners/ English, German, French, Spanish and Italian.
 • е-learning 
 • NEW!
 • speak in English under the guidance of a native speaker 
 • We offer courses for achieving the world-wide recognised IELTS, CPE, CAE, FCE, YLE
 • We participate in local and international EU funded projects.
 • We love what we do and we do it responsibly because  are special for us.ALL our clients and partners
 • We would be glad IF you are one of THEM.

   Interspeak team!

                       
                                     

  

 Directory of translators

езиков център Interspeak

Популяризирайте Вашата страница също