Английски език за ученици от гимназиален курс и възрастни
ГРАФИК

02 октомври 2017г. - дневен -  сряда и петък - ниво А1         

 09 октомври 2017г. - вечерен - сряда и петък - ниво А2

30 октомври 2017г. - дневен - сряда и петък - ниво В1 

06 ноември 2017г. - вечерен - вторник и четвъртък - ниво А1 

27 ноември 2017г. - дневен - понеделник и петък - ниво А2

ЦЕНИ:

за учебни 50 часа - 168 лв

 за учебни 100 часа - 269 лв