Изпити  IELTS, CAE, TOEFL, FCE

     Подготовка и регистрация за явяване на изпити:

 

Английски език - СЕРТИФИКАТНИ НИВА- УСКОРЕНИ - ЦЕНА 500 лв..

4 седмици, от понеделник до петък по 180 минути 

1. Седмица 1 - Paper 1 - Use of English and Reading/ Reading за IELTS

2. Седмица 2 - Paper 2 - Writing

3. Седмица 3 - Paper 3 - Listening

4. Седмица 4 - Paper 4 - Speaking

5. Седмица 5 - решаване на тестове

                                                               

IELTS

изпитна дата

начало на подготовката

Цена

14 октомври 2017г.

04 септември 2017г.

500 лв

28 октомври 2017г.

25 септември 2017г.

02 ноември 2017г.

02 октомври 2017г.

11 ноември 2017г.

09 октомври 2017г.

02 декември 2017г.

30 октомври 2017г.

FCE-PB

изпитна дата

начало на подготовката

Цена

07 октомври 2017г.

28 август 2017г.

500 лв

09 декември 2017г.

13 ноември 2017г.

FCE-СB

изпитна дата

начало на подготовката

Цена

02 декември 2017г.

30 октомври 2017г.

500 лв

CAE-PB

изпитна дата

начало на подготовката

Цена

14 октомври 2017г.

04 септември 2017г.

500 лв

04 ноември 2017г.

02 октомври 2017г.

09 декември 2017г.

06 ноември 2017г.

CAE-СB

изпитна дата

начало на подготовката

Цена

21 октомври 2017г.

11 септември 2017г.

500 лв

11 ноември 2017г.

09 октомври 2017г.

01 декември 2017г.

30 октомври 2017г.


Английски език - СЕРТИФИКАТНИ НИВА- 8 месеца - ЦЕНА 800 лв.. 

       Занятията се провеждат от 25 септември 2017г. до 31 май 2018г. 

два пъти седмично по 120 минути  по график