Изпити  IELTS, CAE, TOEFL, FCE

     Подготовка и регистрация за явяване на изпити:

 

Английски език - СЕРТИФИКАТНИ НИВА- УСКОРЕНИ - ЦЕНА 500 лв..

5 седмици, от понеделник до петък по 90 минути 

1. Седмица 1 - Paper 1 - Use of English and Reading/ Reading за IELTS

2. Седмица 2 - Paper 2 - Writing

3. Седмица 3 - Paper 3 - Listening

4. Седмица 4 - Paper 4 - Speaking

5. Седмица 5 - решаване на тестове

                                                               

IELTS

изпитна дата

начало на подготовката

Цена

01 февруари 2018г.

03 януари 2018г.

500 лв

10 февруари 2018г.

03 януари 2018г.

15 март 2018г.

01 февруари 2018г.

24 март 2018г.

19 февруари 2018г.

14 април 2018г.

06 март 2018г.

FCE-PB (на хартия)

изпитна дата

начало на подготовката

Цена

10 март 2018г.

05 февруари 2018г.

500 лв

14 април 2018г.

12  март 2018г.

FCE-СB (на компютър)

изпитна дата

начало на подготовката

Цена

24 февруари 2018г.

22 януари 2018г.

500 лв

CAE-PB (на хартия)

изпитна дата

начало на подготовката

Цена

10 февруари 2018г.

03 януари 2018г.

500 лв

17 март 2018г.

05 февруари 2018г.

21 април 2018г.

05 март 2018г.

CAE-СB (на компютър)

изпитна дата

начало на подготовката

Цена

23 март 2018г.

19 февруари 2018г.

500 лв

26 май 2018г.

16 април 2018г.

30 юни 2018г.

28 май 2018г.


Английски език - СЕРТИФИКАТНИ НИВА- 8 месеца - ЦЕНА 800 лв.. 

       Занятията се провеждат от 25 септември 2017г. до 31 май 2018г. 

два пъти седмично по 120 минути  по график