ВРЕМЕ ЗА ПОЧИВКА И ... ЧУЖД ЕЗИК Научете нещо ново, наваксайте пропусатото или просто се забавлявайте.

                         ЛЯТО 2017

 Занимателен английски език за деца

                              от 1 юни  до 30 юни                                                                    

1- 2 клас - понеделник и сряда от 9 до 11.00 часа                 ЦЕНА 112 лв.

3- 4 клас - понеделник и сряда от 11.15 до 13.15 часа          ЦЕНА 112 лв.

5- 6 клас - вторник и четвъртък от 9.00 до 11.00 часа           ЦЕНА 126 лв.

7 клас - вторник и четвъртък от 11.15 до 13.15 часа              ЦЕНА 126 лв.


 

                              от 1 юли до 31 юли                                        

1- 2 клас - понеделник и сряда от 9 до 11.00 часа                   ЦЕНА 126 лв.

3- 4 клас - понеделник и сряда от 11.15 до 13.15 часа            ЦЕНА 126 лв.

5- 6 клас - вторник и четвъртък от 9.00 до 11.00 часа             ЦЕНА 112 лв.

7 клас - вторник и четвъртък от 11.15 до 13.15 часа                ЦЕНА 112 лв.

                            от 1 август до 31 август

1- 2 клас - понеделник и сряда от 9 до 11.00 часа                  ЦЕНА 126 лв.

3- 4 клас - понеделник и сряда от 11.15 до 13.15 часа           ЦЕНА 126 лв.

5- 6 клас - вторник и четвъртък от 9.00 до 11.00 часа            ЦЕНА 140 лв.

7 клас - вторник и четвъртък от 11.15 до 13.15 часа               ЦЕНА 140 лв.


 

 

 

 Английски език - СЕРТИФИКАТНИ НИВА- УСКОРЕНИ - ЦЕНА 500 лв..

Cambridge First Certificate      Cambridge Advanced       IELTS           TOEFL

15.06.2017г. до 15.07.2017г.

                          15.07.2017г. до 15.08.2017г.

                                                    15.08.2017г. до 15.09.2017г.

4 седмици, от понеделник до петък по 180 минути от 15-18ч.

 1. Седмица 1 - Paper 1 - Use of English and Reading/ Reading за IELTS

2. Седмица 2 - Paper 2 - Writing

3. Седмица 3 - Paper 3 - Listening

4. Седмица 4 - Paper 4 - Speaking


Индивидуална подготовка

по предварително заявено желание

 

Общ английски език - за възрастни

 дневни и вечерни курсове за нива А1, А2, В1 и В2

 начало 04.06.2017г. от 17.30ч.

За записвания, моля свържете се с нас.