Европейски проекти

Фирма Екоклийн ТМ ООД е партньор в следните европейски проекти:

  •  Национален проект "Развитие на човешките ресурси 2014-2020", на Агенцията по заетостта и финансиран от Европейския социален фонд - София, по програмата "Ваучери за заети лица". Статут: одобрен доставчик
  • Еuropean Languages Virtual Network (ELVIN) по програмата Леанардо да Винчи, Обучение през целия живот. Партньори по проекта са организации от сферата на образованието и публичната администрация Испания, Португалия, Ирландия, Унгария,Латвия и България. Статут: до Декември 2011г. На 18 април се проведе представяне на проекта в сградата на Областна администрация. Присъстваха представители на администрацията на Областна администрация, Община Бургас, студенти от местните колежи и университети, курсисти от езиков център "Интерспийк". Благодарим Ви! През месеци май, юни и юли тече 2-то пилотно действие за тестване на платформата мояЕлвин. Практикувайте английски, испански, португалски, латвийски и унгарски на www.myelvin.eu http://www.myelvin.com/
  •  Национален проект "Развитие на човешките ресурси 2007-2013", на Агенцията по заетостта и финансиран от Европейския социален фонд - София, по програмата "Аз мога" и "Аз мога повече" за заети лица. Статут: приключил
  • Национален проект "Развитие на човешките ресурси 2007-2013", на Агенцията по заетостта и финансиран от Европейския социален фонд проект "Английски език за хората от малкия бизнес", ESF-2102-02-02008 с партньори по проекта: Екоклийн ТМ ООД, Бургстрой-2 ООД, Агрибиз БГ ООД, Гами ЕООД, Сатком-Бургас ЕООД. Статут: приключил